Първа кръгла маса по проект „Надграждане на научната инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)" на тема "Дълготрайно съхранение на биологични образци” се проведе на 03.06.2021 г. в зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките, ул. „15 ноември” № 1 от 10.00 ч. до 14.00 ч.

По време на срещата участниците споделиха опита си за организиране и съхранение на различни типове колекции, методи за подготовка на екземплярите, фиксиране, консервиране, предпазване от неприятели, система на куриране и т.н.

DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Представяне на Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация

Автор: доц. Теодор Денчев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Природонаучните колекции - значение за науката и обществото. Природонаучни колекции в НПМ-БАН

Автор: доц. Борислав Георгиев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Палеонтологични колекции

Автори: д-р Латинка Христова, Владимир Николов, доц. Владимир Бозуков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хербариуми

Автори: проф. Светлана Банчева, доц. Димитър Узунов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Микологична колекция

Автори: доц. Теодор Денчев, гл. ас. Веселин Шиваров, доц. Борис Асьов, проф. Цветомир Денчев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Ентомологични колекции

Автори: доц. Ростислав Бекчиев, доц. Драган Чобанов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Организиране и съхранение на ихтиологичните колекции на НПМ-БАН

Автор: доц. Тихомир Стефанов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Ихтиологическа колекция на ИБЕИ при БАН

Автор: доц. Апостол Апостолу

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Колекции от влечуги, птици и бозайници

Автори: д-р Владислав Вергилов, д-р Недко Недялков, д-р Боян Златков, доц. Петър Шурулинков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Сухи и мокри колекции от ненасекомни безгръбначни

Автори: доц. Ивайло Дедов, д-р Боян Вагалински

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Съхранение на сборове с неселективни методи и важността им за бъдещи изследвания на биоразнообразието

Автор: доц. Марио Лангуров

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Колекции от нематоди

Автор: проф. Влада Пенева

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Тъканни колекции, фиксиращи течности и най-важни методики за фиксиране

Автор: д-р Боян Златков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хелминтологична колекция

Автор: доц. Гергана Василева

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хидробиологични колекции

Автори: доц. Янка Видинова, доц. Виолета Тюфекчиева, д-р Весела Евтимова

Презентация