Новини

На 4 декември 2023, от 15:00 часа, в Националния природонаучен музей при БАН се проведе работна среща на екипа на проекта с представители на изпълнителната власт, академичната общност и на музеите с природонаучни колекции.

Директорите на двата института от консорциума, проф. Павел Стоев, директор на НПМ-БАН и доц. Владимир Влдаимиров, ... Виж повече

На 15.11.2023, от 10:00 до 14:30 часа, в зала “Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките се проведе семинар на тема "Състояние и перспективи в дигитализацията на биологични колекции в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Националния природонаучен музей - БАН”, организиран в рамките проект “Надграждане на научната инфра ... Виж повече

В резултат от работата по първия етап на проекта "Надграждане на научната инфраструктура "Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG)", в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН бе обновена лабораторията към отдел "Водни екосистеми". В хидробиологичната лаборатория се обработват и ще се съхраняват част от спиртните колекции, както и колекции от трайни п ... Виж повече

На 12 април 2022 г. директорът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН), доц. Анна Ганева, заедно с ръководителя на българския консорциум DiSSCo-BG, проф. Бойко Георгиев и доц. Теодор Денчев официално откриха новата специализирана микологична лаборатория в института.

Виж повече

На 2 август 2021 г. официално бе въведена в експлоатация нискотемпературната камера в Хербариума на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, финансирана от Националната пътна карта за научни инфраструктури. Хербариумът съдържа около 200 000 образеца и е най-богатата и най-представителна научна колекция за флората на България и Югоизточна Европа. Регистриран е в междунаро ... Виж повече

На 11 май 2021 се проведе научен уебинар "България и иновациите в областта на дигиталното културно и научно наследство", организиран от електронните инфраструктури КЛаДА-БГ, УНИТЕ и проекта DISTILL. Уебинарът събра учени, изследователи и студенти о ... Виж повече

С онлайн среща на 12 януари 2021 г. представителите на консорциума „Надграждане на разпределена научна инфраструктура: Разпределена система от научни колекции–България“ започнаха работа по проекта „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo–BG)“. Консорциумът е българското звено в общоевропейската разпределена научноизследователска инфраструктура DiSSCo, призната за изследовател ... Виж повече