Новa микологична лаборатория в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

На 12 април 2022 г. директорът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН), доц. Анна Ганева, заедно с ръководителя на българския консорциум DiSSCo-BG, проф. Бойко Георгиев и доц. Теодор Денчев официално откриха новата специализирана микологична лаборатория в института.

Специализираната микологична лаборатория е изградена през 2021-2022 г. към микологичната колекция на ИБЕИ-БАН за изследване и дълготрайна поддръжка на депозираните в нея материали. В лабораторията ще се извършват съвременни молекулярно-генетични и морфологични изследвания, целящи изучаването и опазването на гъбното разнообразие.

Микологичната колекция на института е най-голямата българска колекция от гъби и гъбоподобни организми от всички групи. Създадена е през 1954 г. и нея са депозирани 30 700 образци. Колекцията е регистрирана в Международния индекс на хербариумите, поддържан от Ботаническата градина на Ню Йорк и включващ най-значимите ботанически и микологични колекции в света. Научният състав на колекцията включва пет души, работещи в секция "Микология" на института. Тази колекция е един от значимите български обекти, участващи в европейската научна инфраструктура „Разпределена система от научни колекции“, в която от българска страна са включени като партньори ИБЕИ-БАН и Националният природонаучен музей към БАН.

Проектът е реализиран в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури на Република България, финансирана от Министерството на образованието и науката.Репортаж на БТА за събитието може да намерите в линка.