Събития

Първа кръгла маса по проект „Надграждане на научната инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)" на тема "Дълготрайно съхранение на биологични образци” се проведе на 03.06.2021 г. в зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките, ул. „15 ноември” № 1 от 10.00 ч. до 14.00 ч.

По време на срещата участниците споделиха опита си за организиране и съхранение на различни типове колекции, методи за подготовка на екземплярите, фиксиране, консервиране, предпазване от неприятели, система на куриране и т.н.

Виж повече ...