Семинар на тема "Състояние и перспективи на дигитализацията на биологични колекции в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН и Националния природонаучен музей - БАН" по проект „Надграждане на научната инфраструктура: Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1 (2020–2023)" се проведе на 15.11.2023 г. в зала „Марин Дринов“ на Българска академия на науките

Презентация: Работен пакет 3 дейности и резултати. Състояние и перспективи в дигитализацията на биологични колекции в Националния природонаучен музей при БАН
Автор: доц. д-р Борислав Георгиев, НПМ-БАН
Презентация: Digitalizing Entomological Collections at Scale: Insights from Personal Experience
Автор: Dr. Fedor Konstantinov, NMNHS

Презентация: Задача 3.2. дигитализация ИБЕИ (бази 1, 2)
Автор: проф. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН

Презентация: Палеоботанична колекция на ИБЕИ-БАН
Автори: доц. д-р Владимир Бозуков, гл. ас. д-р Мила Андонова-Кацарски, ас. Анета Ламбевска-Христова, ИБЕИ-БАН
Презентация: Дигитализиране на бриологичната колекция на SOM
Автор: Райна Начева, ИБЕИ-БАН
Презентация: Състояние и перспективи на дигитализацията на Микологичната колекция (SOMF)
Автори: доц. Теодор Денчев, гл. ас. д-р Веселин Шиваров, доц. Борис Асьов, проф. Цветомир Денчев, ИБЕИ-БАН
Презентация: Хербариум BNHM: колекция Лихенизирани гъби
Автор: гл. ас. д-р Сълза Палпурина, НПМ-БАН

Презентация: Дигитализацията на ентомологичните колекции в Националния природонаучен музей, БАН. Напредък, проблеми, научени уроци и перспективи
Автори: Анастасия Бакаржи, Моника Праматарова, доц. Николай Симов, НПМ-БАН
Презентация: Аранеологична колекция на НПМ-БАН
Автор: доц. Христо Делчев, НПМ-БАН
Презентация: Мириаподологична колекция на НПМ БАН
Автор: доц. Боян Вагалински, ИБЕИ-БАН
Презентация: Дейности по дигитализацията на палеозоологичните колекции на Национален природонаучен музей при БАН (2022-2023): настоящ статут и бъдещо развитие
Автор: ас. Владимир Николов, НПМ-БАН
Презентация: Дигитализация на колекция Висши растения в НПМ-БАН
Автор: ас. Надежда Апостолова, НПМ-БАН