Status and prospects of the digitization of biological collections at the Institute of Biodiversity and Ecosystem Research and the National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences

Презентация: Работен пакет 3 дейности и резултати. Състояние и перспективи в дигитализацията на биологични колекции в Националния природонаучен музей при БАН
Автор: доц. д-р Борислав Георгиев, НПМ-БАН
Презентация: Digitalizing Entomological Collections at Scale: Insights from Personal Experience
Автор: Dr. Fedor Konstantinov, NMNHS

Презентация: Задача 3.2. дигитализация ИБЕИ (бази 1, 2)
Автор: проф. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН

Презентация: Палеоботанична колекция на ИБЕИ-БАН
Автори: доц. д-р Владимир Бозуков, гл. ас. д-р Мила Андонова-Кацарски, ас. Анета Ламбевска-Христова, ИБЕИ-БАН
Презентация: Дигитализиране на бриологичната колекция на SOM
Автор: Райна Начева, ИБЕИ-БАН
Презентация: Състояние и перспективи на дигитализацията на Микологичната колекция (SOMF)
Автори: доц. Теодор Денчев, гл. ас. д-р Веселин Шиваров, доц. Борис Асьов, проф. Цветомир Денчев, ИБЕИ-БАН
Презентация: Хербариум BNHM: колекция Лихенизирани гъби
Автор: гл. ас. д-р Сълза Палпурина, НПМ-БАН

Презентация: Дигитализацията на ентомологичните колекции в Националния природонаучен музей, БАН. Напредък, проблеми, научени уроци и перспективи
Автори: Анастасия Бакаржи, Моника Праматарова, доц. Николай Симов, НПМ-БАН
Презентация: Аранеологична колекция на НПМ-БАН
Автор: доц. Христо Делчев, НПМ-БАН
Презентация: Мириаподологична колекция на НПМ БАН
Автор: доц. Боян Вагалински, ИБЕИ-БАН
Презентация: Дейности по дигитализацията на палеозоологичните колекции на Национален природонаучен музей при БАН (2022-2023): настоящ статут и бъдещо развитие
Автор: ас. Владимир Николов, НПМ-БАН
Презентация: Дигитализация на колекция Висши растения в НПМ-БАН
Автор: ас. Надежда Апостолова, НПМ-БАН