The first round table "Long-term storage of biological samples" as part of the project "Upgrade of the Research Infrastructure: Distributed System of Scientific Collections – Bulgaria (DiSSCo-BG): Phase 1 (2020-2023)" was held on 03.06.2021 in Marin Drinov Hall of the Bulgarian Academy of Sciences.

During the meeting, the participants shared their experience in organizing and storing different types of collections, methods for preparing specimens, fixing, protection from enemies, curation system, etc.

DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Представяне на Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация

Автор: доц. Теодор Денчев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Природонаучните колекции - значение за науката и обществото. Природонаучни колекции в НПМ-БАН

Автор: доц. Борислав Георгиев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Палеонтологични колекции

Автори: д-р Латинка Христова, Владимир Николов, доц. Владимир Бозуков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хербариуми

Автори: проф. Светлана Банчева, доц. Димитър Узунов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Микологична колекция

Автори: доц. Теодор Денчев, гл. ас. Веселин Шиваров, доц. Борис Асьов, проф. Цветомир Денчев

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Ентомологични колекции

Автори: доц. Ростислав Бекчиев, доц. Драган Чобанов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Организиране и съхранение на ихтиологичните колекции на НПМ-БАН

Автор: доц. Тихомир Стефанов

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Ихтиологическа колекция на ИБЕИ при БАН

Автор: доц. Апостол Апостолу

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Колекции от влечуги, птици и бозайници

Автори: д-р Владислав Вергилов, д-р Недко Недялков, д-р Боян Златков, доц. Петър Шурулинков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Сухи и мокри колекции от ненасекомни безгръбначни

Автори: доц. Ивайло Дедов, д-р Боян Вагалински

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Съхранение на сборове с неселективни методи и важността им за бъдещи изследвания на биоразнообразието

Автор: доц. Марио Лангуров

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Колекции от нематоди

Автор: проф. Влада Пенева

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Тъканни колекции, фиксиращи течности и най-важни методики за фиксиране

Автор: д-р Боян Златков

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хелминтологична колекция

Автор: доц. Гергана Василева

Презентация
DiSSCo-BG – среща на екипите по Работен пакет 4: Капацитет на персонала: обучение и специализация, с ръководител: доц. Теодор Денчев, 3 юни 2021
Презентация: Хидробиологични колекции

Автори: доц. Янка Видинова, доц. Виолета Тюфекчиева, д-р Весела Евтимова

Презентация